اضطراب

اضطراب به صورت متعادل به عنوان بخشی از زندگی هرانسان بشمار میرود. در واقع می توان گفت اگر اضطراب هرگز وجود نداشته باشد همه ما به خواب می رویم . وجود اضطراب بصورت متعادل باعث می شود از خطرات و موقعیت هایی که برای ما زیانبار است دوری کنیم . بطور مثال این اضطراب است که باعث می شود در جاده هابا احتیاط برانیم و یا از بیماریها پیشگیری کنیم .اما اضطراب بصورت افراطی و بیش از حد که می توان از آن به عنوان اضطراب مرضی نام برد بسیار زیانباراست و باعث ناراحتی و رنج فراوان برای فرد می شود.

 تعریف اضطراب 
تعاریف زیادی از اضطراب از سوی روانشناسان مختلف ارائه شده است اما اگر بخواهیم به یک جمع بندی کلی برسیم باید گفت اضطراب احساس درد و رنج است که با یک موضوع ناراحت کننده کنونی یا با انتظار خطری که با یک موضوع نامعین وابسته است شکل می گیرد. در واقع تفاوت اضطراب وترس این است که اضطراب مستلزم مفهوم ناایمنی یاتهدیدی است که فرد منبع آن را به خوبی درک نمی کند در حالیکه احساس ترس به احساسی پوشش می دهد که در مقابل یک شیی که خطرناک محسوب می شود بوجود می آید.

علائم اضطراب 
تغییر ضربان قبل افزایش فشار خون بحرانهای تنفسی تنگ شدن عروق موجب خشک شدن دهان وپریدگی رنگ می شود انقباضهای مری بروز اختلال در مکانیزم بلع بروز خشم اختلال توجه بی نظمی حرکات لرزش اختلالهای خواب بی اشتهایی بازداری ارتباطی مختل شدن تمرکز اختلالات حافظه از جمله علائم اضطراب است .

درمان اضطراب 
برای درمان اضطراب روشهای زیادی وجود دارد که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می شود :
فنون رفتاری: 
ـ آرامش آموزی : در این روش بیمار می آموزد که مجموعه ماهیچه های مشت یا شکم را سخت منقبض کند سپس آنها را رها سازد و تفاوت این دو وضعیت را احساس کند. سپس همین کار را با ماهیچه های پا و مچ پا آغاز و سراسر بدن را می پیماید تا به ماهیچه های بدن و صورت می رسد تا سرانجام بیمار یاد می گیرد که کشیدگی یاتنش ماهیچه های خود را تغیر دهد.
 ـ ورزش : در این شیوه بیمار بطور منظم به ورزش می پردازد .

روش شناخت درمانی :
ـ روش تجربی : برای مثال ترس از کنفرانس دادن در کلاس را در عمل آزمون کنید .
ـ برخورد با اضطراب : بجای فرار از هراس خود را در معرض آنچه از آن اضطراب دارید قرار دهید . بطور مثال در روش غرقه سازی اینگونه عمل می کنیم که در این روش بگذارید همه نشانه های ترس شما را فرا بگیرد آنقدر این کار را انجام دهید تا ترس دست از سرشما بردارد.
ـ برگه روزانه روحیه سنجی : افکار مسبب نگرانی خود را یادداشت کنید خطاهای شناختی هر کدام را مشخص کنید و بعد آنها را با افکار مثبت عوض کنید به جای پیش بینی شکست و مصیبت به خود تلقین کنید که اوضاع بر وفق مراد است .

فهرست خطاهای شناختی : (خطاهای اداراکی که در زندگی مرتکب می شویم و از کنار آن می گذریم ).
ـ تفکر همه یا هیچ : با مسائل مطلق برخورد می کنید و همه چیز را سیاه یا سفید می بینید.
ـ تعمیم مبالغه آمیز : هر حادثه منفی را شکستی همیشگی می پندارید.
ـ فیلتر ذهنی : به جنبه های منفی می اندیشید و از کنار جنبه های مثبت بی تفاوت می گذرید.
ـ بی توجهی به امر مثبت : اصرار دارید موفقیتهایتان بی ارزش است .
ـ نتیجه گیری شتابزده : ذهن خوانی میکنید یعنی بی دلیل واکنش دیگران را منفی می پندارید و یا پیشگویی می کنید یعنی بی دلیل پیش بینی بد می کنید.
ـ درشت نمایی : حوادث را بدون توجه به تناسب آن در نظر می گیرید
ـ استدلال احساسی : با توجه به احساس خود نتیجه گیری می کنید.
ـ عبارتهای بایددار : باکلمات باید و نباید از خود و دیگران انتقاد می کنید.
 ـ برچسب زدن : خطاها را به حساب شخصیت خود می گذارید بجای اشتباه کردم می گویید اشتباه کار هستم .
ـ شخصی سازی : گناهها را به گردن می گیرید و خود را به خاطر کاری که مسئول آن نبوده اید سرزنش می کنید.
ـ تصویر کردن مثبتها : جای تصاویر ترسناک و توهمات را باتصاویر آرام بخش و مطمئن عوض کنید .
ـ قضیه پذیرش : ممکن است در شرایط اضطراب با عباراتی از قبیل نباید چنین احساسی داشته باشم بر وخامت حال خود بیفزایید. راهی برای پذیرش بیشتر خود نوشتن گفتگو با غریبه به ظاهر مخالفی است که می خواهد باانتقادهای خود شما را تحقیرکند با جواب دادن به این انتقادات به خودپذیری بیشتری می رسید.
ـ لمس مشکل : در شرایط اضطراب شاید برخی مسائلی که باید با آن روبرو شوید را نادیده میگیرید زندگی خود را مرور کنید و بکوشید باموقعیتی که شما را ناراحت کرده روبرو شوید. شجاعت روبرو شدن با مشکل احساس شما را بهتر می کند.

دارو درمانی 
در صورتیکه روشهای دیگر (روشهای غیر دارویی ) موثر واقع نشود بیمار باید با مراجعه به روانپزشک از درمان دارویی بهره مند شود. (شیرین کسرائی)

این نوشته در اختلالات شخصیت, روان شناسی عمومی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.