امور پژوهشی

مقالات:
– مقاله “خانواده متعادل”، ماهنامه پیوند، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، ش ۳۶۲، ص ۲۴، سال ۸۸
– مقاله “خانواده در تفکر اسلامی”، ماهنامه پیوند، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، ش ۳۵۵، ص ۴۲، سال ۸۷
– مقاله “خانواده در اسلام”، ماهنامه پیوند، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، ش ۳۵۱، ص ۴۸، سال ۸۷
– مقاله برگزیده “نقش خانواده در ترغیب به نماز”، کتاب اجلاس سراسری نماز، ج ۲، ص ۳۰۶، سال ۸۷
– مقاله “پیوند خانه و مدرسه” ، هفته نامه نگاه، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، ش ۳۲۵، ص ۱۸، سال ۸۵
– مقاله “خانواده و حیات اجتماعی”، ماهنامه پیوند، سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان ، ش ۳۱۲، ص ۱۴، سال ۸۴
– مقاله “نقش زن در برنامه­ریزی نیروی انسانی”، مرکز مدیریت دولتی استان قم، سال ۸۱
– مقاله “چگونه فرزندانی متدین تربیت کنیم؟”، هفته نامه هم­اندیش، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان قم، ش ۳، ص ۸، سال ۸۰

طرح ها:
– طرح موضوع و ارایه راهکارهای “شناخت طلاق عاطفی-روانی و علل ایجاد آن” با همکاری یکی از وکلای دکتری حقوق، سال ۸۸
– طرح “الگوی خانواده سالم”، جهت مدرسین آموزش خانواده، سال ۸۷
– طرح “خانواده متعادل”، جهت تدریس مدرسین آموزش خانواده، سال ۸۶
– طرح اجرایی”روز ملی خانواده” و ارسال به تمامی سازمانهای آموزش و پرورش کل کشور، سال ۸۲ تا ۸۶
– طرح “تربیت دینی فرزندان”، جهت تدریس مدرسین آموزش خانواده، سال ۸۵
– طرح “منشور والدین در برقراری ارتباط با مدرسه”، سال ۸۵
– طرح “ایجاد انگیزه در مطالعه”، جهت مشاورین مدارس، سال ۸۳
– طرح “برنامه ریزی درسی دانش­آموزان “، سال ۸۰

تدوین ها:
– تدوین مباحثی با محوریت ” انتخاب عاقلانه، زندگی عاشقانه در قالب لوح فشرده”، جهت ارایه در نشست های دانشجویی، سال ۸۵ تاکنون
– تدوین و تلخیص مباحث “روان شناسی زن و مرد”، “مهارت های زندگی”، “هوش هیجانی”و “مهارت های ارتباطی” جهت برگزاری همایش ها وسخنرانی های متعدد، سال ۸۵ تاکنون
– تدوین و ارسال لوحهای فشرده به سراسر کشور با موضوعات: “هویت و تربیت دینی”،”خانواده و اقتصاد”،”مهارتهای اساسی زندگی”،”اوقات فراغت” و” الگوی خانواده سالم”، جهت مدرسین آموزش خانواده، سال ۸۶ تا ۸۷
– تدوین مباحث ” نحوه فرزند پروری در مقاطع مختلف سنی”، سال ۸۵