پایان نامه ها

– “بررسی مقایسه­ای سطح تحصیلات مدیران با نحوه اداره دبیرستانهای قم”، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، سال ۸۲
– “بررسی ویژگی علائم اختلال وسواسی- اجباری در شهر قم”، پایان نامه کارشناسی رشته روان شناسی بالینی، سال ۷۴